APSTIPRINU

__________________

Jūrmalas pilsētas domes

priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Jūrmalas Domes/Piebalgas Alus Kauss 2015

Pludmales futbols

NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevums.

Noskaidrot 2015.gada Jūrmalas domes/Piebalgas alus kausa ieguvējus  

Popularizēt pludmales futbolu, aktīvu, veselīgu un sportisku dzīves veidu.

2. Sacensību vieta un laiks.

   Jūrmalā, Dubultos, Kļavu ielas galā, pie glābšanas stacijas:


   1.posms 6.jūnijs 11:00

   2.posms 27.jūnijs 11:00

   3.posms 11.jūlijs 11:00

   4.posms 25.jūlijs 11:00

   Fināls 8.augusts 11:00

3. Sacensību vadība.

Sacensības organizē SIA “Sportour” sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi. Sacensību oficiālā mājaslapa www.turniri.lv/domeskauss2015

4. Dalībnieki un pieteikumi

   4.1.Turnīrā var piedalīties dalībnieki sākot no 16 gadiem

   4.2. Komandu spēlētāji ir ģērbušies vienādos formas tērpos. NAV atļauts komandai spēlēt bez formas tērpiem. Ja abām komandām ir vienādas krāsas formas tērpi, organizatori izsniedz atšķirības vestes.

   4.3. Spēlētāji nedrīkst mainīt komandu turnīra laikā.

   4.4. Vienā posmā komandā drīkst būt pieteikti 10 dalībnieki.

   4.5. Komandu pieteikšanās sacensību dienā līdz 10:40 vai iepriekš piesakoties elektroniski pa e-pastu vai atvedot pieteikumu personīgi SIA „Sportour” ofisā, Ūnijas ielā 11a, Rīgā.

   4.6. Pieteikuma anketa atrodama Jūrmalas pilsētas mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā sports -> sporta veidi -> sadaļā pludmales futbols kā arī www.turniri.lv/domeskauss2015 mājaslapā.

   4.7. Komandu reģistrācija notiek sacensību dienā no 1000 līdz 1040 sacensību vietā.

   4.8. Apmaksājot dalības maksu par visiem posmiem uzreiz, ietaupiet 60Eur! Pieaugušo komandas dalības maksa iepriekš apmaksājot dalību par visiem 4 posmiem – 140Eur. Apmaksa par visiem posmiem jāveic līdz pirmā posma sākumam! Maksājot par katru posmu atsevišķi – 50Eur. Dalības maksa finālposmā – 30Eur no komandas.

   4.9. Katra posma komandu skaits ir neierobežots, komanda var piedalīties vienā, dažos vai visos posmos.

4.10. Pēc tiesnešu vai organizatoru lūguma spēlētājiem ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments ar foto.

4.11. Turnīra organizatori nodrošina medicīnisko personālu visu spēļu laikā.

4.12. Par spēlētāju veselības stāvokli atbild paši turnīra dalībnieki.

4.13. Komandas, kas ir pieteikušas turnīram, automātiski apliecina to, ka ir iepazinušas ar turnīra Nolikumu                            

4.11. Dalības maksu var samaksāt ar pārskaitījumu vai SIA Sportour veikalā, Ūnijas ielā 11a, Rīgā (www.sportour.lv) . Norēķinu rekvizīti:

SIA “Sportour”Jur.adrese: Bauskas novads, Dāviņu pagasts Reķi”
Re
ģ.Nr. LV41203035472
Banka:SEB Banka, Konta Nr: LV12UNLA0050014591957

Maksājuma mērķis: Dalības maksa par Jūrmalas domes/Piebalgas alus kausa izcīnu (obligāti jānorāda komandas nosaukums, kura veikusi maksājumu)

5. Sacensību norise un disciplinārās sankcijas

5.1. Sacensības notiks pēc starptautiskajiem pludmales futbola noteikumiem (FIFA BEACH SOCCER LAWS OF THE GAME).

5.2. Spēles notiek vienlaicīgi uz vairākiem laukumiem.

5.3. Spēles laiks - nepārsniedz 20 minūtes (2x10 min.), vai izlemjot tiesnešu kolēģijai, vadoties pēc pieteikto komandu skaita, izņemot spēli par 3./4.vietu un fināla spēles. Minimālais spēles laiks 14 minūtes (2x7 min)

5.4. 1.posms 6.jūnijā vienlaicīgi arī būs LV čempionāta 2.kvalifikācijas posms.

5.5. Laukumā vienlaicīgi spēlē 4 laukuma spēlētāji un vārtsargs, spēli var sākt ar trim spēlētajiem.

       5.6. Spēles notiek bez apaviem (atļautas speciālaszeķes vai elastīgās saites). Komanda posmā var pieteikt ne vairāk kā 10 dalībnieku. Komandas sastāvā jaunus dalībniekus var pieteikt līdz 3.posmam (ieskaitot). Ja komandā ir spēlējis nepieteikts dalībnieks, komandu attiecīgajā posmā diskvalificē. Traumas gadījumā drīkst mainīt spēlētājus no savas komandas sastāva.

       5.7. Ja spēlētājs saņem sarkano kartiņu (tiek noraidīts no laukuma par rupjību vai agresīvu uzvedību pret pretiniekiem vai tiesnešiem vai ir saņēmis divas dzeltenās kartiņas viena spēlē), viņam ir jāizlaiž nākamā spēle. Par otras sarkanās kartiņas saņemšanu posmā, spēlētājam ir jāizlaiž VISAS atlikušās spēles šajā posmā! Par kautiņa izraisīšanu, tiesneša aizskaršanu vai tīšu rupjību, spēlētājs saņem sarkano kartiņu un viņš tiek diskvalificēts no turnīra, kā arī komandai var tikt piešķirts naudas sods (līdz Eur 150), kurš komandai ir jāapmaksā līdz nākamajai spēlei. Ja soda nauda netiek samaksāta, tad komanda tiek izslēgta no turnīra.

5.8. spēlētājiem un oficiālajām personām aizliegts piedalīties spēlē alkohola vai citu apreibinošu vielu iespaidā. Sacensību spēļu tiesnešiem ir tiesības pārbaudīt spēlētājus un ir pienākums nepielaist sacensībām personas, kuras pārkāpušas šo reglamenta punktu. Par šī reglamenta punkta pārkāpumu komanda arī var tikt sodīta ar naudas sodu līdz Eur 50.

    5.9. Turnīragalvenais tiesnesis nosaka spēļu sistēmu, vadoties no komandu skaita.

       5.10. Ja spēles notiek pēc apakšgrupu sistēmas tiek piešķirti punkti: uzvara-3 p., neizšķirts-1 p., zaudējums-0 p.

Vienāda punktu skaita gadījumā divām un vairāk komandu, augstāku vietu ieņem komanda, kurai ir:

1.  augstāks rādītājs savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība),

2.  vairāk uzvaru visās spēlēs,

3.  lielāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs,

4.  lielāks vārtu guvums visās spēlēs,

5.  mazāka iegūto un zaudēto vārtu attiecība visās spēlēs,

6.  augstāki disciplīnas rādītāji   (brīdinājums - 1 p., noraidījums - 5 p.) .

Katrā sacensību posmā katra komanda iegūst punktus atbilstoši iegūtajai vietai un komandu skaitam attiecīgajā posmā, piemēram:

Vieta

Punkti

Vieta

Punkti

Vieta

Punkti

1.

30

9.

14

17.

6

2.

25

10.

13

18.

5

3.

22

11.

12

19.

4

4.

20

12.

11

20.

3

5.

18

13.

10

21.

2

6.

17

14.

9

22.

1

7.

16

15.

8

23.

1

8.

15

16.

7

24.

1

   5.11. Visus jautājumus, kuri nav atrunāti nolikumā, izskata un pieņem lēmumu sacensību galvenais tiesnesis, kurš vadās pēc pludmales futbola noteikumiem. Galvenā tiesneša lēmums ir galīgs un nav maināms.

Fināls.

Finālā var piedalīties komanda, kura ir piedalījusies vismaz trīs priekšsacīkšu posmos.

Finālā var spēlēt futbolists, kurš ir spēlējis vismaz divos priekšsacīkšu posmos.

Finālā iekļūst desmit labākās četru posmu komandas, kuras ieguvušas vairāk punktu, skaitot visu priekšsacīkšu posmu rezultātus. Vienāda punktu skaita gadījumā finālā iekļūst komanda, kura ir piedalījusies vairāk posmos. Ja arī tad punktu skaits ir vienāds, tad finālā iekļūst komanda, kura izcīnījusi augstāku vietu 4.posmā.

Finālā komandas, ņemot vērā komandu izcīnītās vietas priekšsacīkstēs, tiek dalītas divās apakšgrupās A (regulārā turnīra 1., 4., 6., 8., un .10 vieta) un B (2., 3., 5., 7., 9. vieta), pa piecām komandām, katrā apakšgrupā spēlējot pēc apļa sistēmas. Spēles laiks finālposmā 2 x 8 min.

Turpmākā izspēle notiek, ņemot vērā apakšgrupu rezultātus.

  • Komandas, kuras ieņem 5. vietu apakšgrupās, sadala 9.-10.vietu, ņemot vērā apakšgrupā izcīnītos punktus un vārtu starpību, vārtu guvumus un zaudējumus.
  • 1 / 4 fināls – komandas, kuras ieņem 1.-4.vietu apakšgrupās spēlē savā starpā: A1:B4(pāris C1), B2:A3(C2), B1:A4(C3), A2:B3(C4).
  • 1/2 fināls -: C1:C2 un C3:C4  

1/2 fināla spēļu uzvarētāji turpina cīņu par 1.-2. vietu, bet zaudētāji turpina cīņu par 3.-4. vietu.

Izslēgšanas un fināla spēlēs neizšķirta rezultāta gadījumā tiek izspēlēts papildlaiks 2 x 3 min. Ja arī tas noslēdzas neizšķirti, tiek nozīmēti 9 m sitieni (pendeles), kur tiek izpildīti 3 sitienu sērija, ja arī tad nav noteikts uzvarētājs, tad tiek izpildīti sitieni līdz pirmajai kļūdai. Pirms pendelēm komanda iesniedz tiesnešiem sarakstu, kādā secībā spēlētāji (ieskaitot vārtsargu) izpildīs sitienus. Sitieni ir jāizpilda visiem uz posmu pieteiktajiem komandas spēlētājiem.

         6. Tiesneši

     6.1. Sacensības apkalpo LFF Tiesnešu komitejas (TK) rekomendētie tiesneši.

     6.2. Par tiesnešu darbības kvalitāti atbild LFF TK un turnīra galvenais tiesnesis Jurijs Ivušins (FIFA kategorija)

     6.3. Komandu lūgumus par tiesnešu maiņām uz nozīmēto spēli nepieņem, un tiesnešu lēmumus spēles laikā ir galīgs, un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne komandu pārstāvji.

7. Sacensību organizatoru pienākumu sadalījums:

Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā ar SIA ‘’SPORTOUR’’ organizē sacensības un veic uzvarētāju apbalvošanu.

        8. Apbalvošana.

8.1. Trīs labākās komandas saņems kausus, medaļas, dāvanu kartes un balvas no turnīra atbalstītājiem

       8.2. Kauss pastāvīgi glabājas Jūrmalas Domē un katru gadu uz šī kausa tiek iegravēts komandas uzvarētājas nosaukums

       8.3. Apbalvota tiks turnīra simboliskā izlase (četri laukuma spēlētāji un vārtsargs - nosaka tiesneši un turnīra organizatori)

         9. Strīdu izšķiršana un protesti

9.1. Strīdus par sacensību Nolikuma ievērošanu izšķir Sacensību vadība (organizators un galvenais tiesnesis)

       9.2. Komanda var iesniegt rakstisku protestu, kurš jāparaksta komandas kapteinim. Protestu iesniedz Sacensību               organizācijas komitejai, 10 minūšu laikā pēc konkrētās spēles, pretējā gadījumā protestu neizskata. Protestu iesniedzot, jāiemaksā Sacensību organizācijas komitejā summa Eur 50 (piecdesmit) apmērā. Gadījumā, ja protests tiek apmierināts, iemaksu atmaksā. Protesta noraidīšanas gadījumā, iemaksa paliek organizatoru rīcībā.

       10. Pieteikumi un informācija.

     www.jurmala.lv, www.turniri.lv/domeskauss2015, www.beachsoccer.lv, e-pasts:, Mob tel. 26423130 – Andris

SIA “Sportour”                                                                                                R.Ušackis

     Valdes priekšēdētājs